ภาพเก่าท่ายาง

ท่ายางเป็นชุมชนที่มีประวัติมาอันยาวนาน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี มีแม่น้ำเพชรไหลผ่าน ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การตั้งชุมชน อาชีพของคนส่วนใหญ่ที่นี่ทำการเกษตร ที่ผ่านมาในครั้งอดีตเกิดเรื่องทั้งดีและร้าย คนเก่าคนแก่รุ่นเก่าก่อนถ่ายทอดให้ฟังโดยการเล่าให้ลูกหลานฟังสืบทอดกันมา บางเรื่องราวก็ตายไปพร้อมกับผู้เล่า เนื่องจากไม่ได้มีการจดบันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราว
ภาพเก่าท่ายาง เพชรบุรี(ก่อนท่าน้ำข้ามภพ) อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ประวัติท่ายาง15

ล่องเรือที่ท่าน้ำข้ามภพ ท่ายาง ท่องเที่ยวแม่น้ำเพชร บรรยากาศธรรมชาติ
มี.ค.-พ.ค.54 คณะกรรมการชุมชนย่อยศาลเจ้าท่ายาง เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง สถานีตำรวจภูธรท่ายาง พ่อค้าประชาชนชาวท่ายาง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และชาวยางหย่อง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี คุณบุญสม ยี่สาร นายรัตน รัตนหานนท์ ได้ให้กำลังใจ คำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณเครื่องจักร เครื่องมือและลงแรงในการเตรียมการจัดงาน “ท่าย์น้ำข้ามภพ” อ่านเพิ่มเติม

ประวัติท่ายาง14

ประวัติท่ายาง ท่าน้ำข้ามภพตลาดริมแม่น้ำเพชร
16 เม.ย.54 คณะทำงานก่อพระเจดีย์ทรายประเพณีร้อยปี ชุมชนศาลเจ้าท่ายาง ประจำปี 2554 โดยการนำของ พ.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ กำนันปรีชา ผ่องใส นายประกิจ สุดเดือน คณะกรรมการชุมชนย่อยศาลเจ้าท่ายางและการสนับสนุนจากนายธานี ยี่สาร ร้านวิจิตร พ่อค้าประชาชนชาวท่ายาง เทศบาลตำบลท่ายาง และอำเภอท่ายาง จัดงานก่อพระเจดีย์ทรายประเพณีร้อยปี ชุมชนศาลเจ้า อ่านเพิ่มเติม

ประวัติท่ายาง13

ประวัติท่ายาง ท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
ปี พ.ศ.2552 มีการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ใหม่ และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคือ นายปรีชา ผ่องใส ซึ่งต่อมาได้รับเลือกให้เป็นกำนันท่ายาง ได้รวบรวมประชาชนในตำบลท่ายางพัฒนาพื้นที่ที่กำนันจุกได้เริ่ม อ่านเพิ่มเติม

ประวัติท่ายาง12

ประวัติท่ายาง ท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
1 ม.ค.2531 ตำบลแก่งกระจาน ได้แยกออกจากอำเภอท่ายาง โดยได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ประกอบด้วย พื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง และตำบลวังจันทร์ ต่อมามีการจัดตั้งตำบลในเขตกิ่งอำเภอแก่งกระจานเพิ่มขึ้นอีก 3 ตำบล

22 มี.ค.35 นายธานี ยี่สาร พรรคสามัคคีธรรม ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณปี พ.ศ.2540 หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารพาณิชย์บริเวณนัดบน ซึ่งไม่มีน้ำและรถดับเพลิงเพียงพอจึงทำให้สกัดการลุกไหม้ของไฟได้ไม่ดีพอ ร้านขนมหวานแม่บุญล้นถูกไฟไหม้หมด จึงได้ย้ายจากร้านที่ถูกไฟไหม้ไปตั้งใหม่ที่บริเวณริมคลองชลประทานสาย 3 ผลจากไฟไหม้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คิดแก้ไขโดยได้ทำทางลงแม่น้ำเพชรบุรีและลานคอนกรีตบริเวณสุดซอย 1 เดิมหรือซอยเทศบาล 10 ซึ่งเป็นท่าน้ำเดิมและประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าวมอบสิทธิ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ใช้เป็นเส้นทางให้รถดับเพลิงสำหรับวิ่งลงเติมน้ำและไปขึ้นที่ซอย 2 หรือซอยเทศบาล 10 ได้สะดวก ในกรณีที่อาจเกิดไฟไหม้ท่ายางในอนาคตอีก
ประวัติท่ายาง ท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
25 พ.ค.42 สุขาภิบาลท่ายาง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่ายาง

ประมาณปี พ.ศ.2551 กำนันจุกและนายสถาพร(แดง) ถัมภ์บรรณฑุ สารวัตรกำนัน ได้รวบรวมกำลังคนและได้รับงบประมาณบางส่วน ทำการพัฒนาพื้นที่บริเวณใกล้เคียงลานคอนกรีตซึ่งเป็นแหล่งเสื่อมโทรมด้วยการทำที่พักน้ำเสีย และนำต้นไม้ยืนต้นมาปลูก โดยมีนางสาวบุญธรรม เกิดจิตต์ ช่วยดูแลตกแต่ง รดน้ำ และปลูกต้นไม้ อยู่เป็นประจำ

ประวัติท่ายาง11

ประวัติท่ายาง ท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
พ.ศ.2513 วงดนตรีศิษย์สุรพลมาเปิดทำการแสดงที่ อ.ท่ายาง มีแฟนเพลงผู้หญิงท่านหนึ่งมาปรารภกับผู้แต่งเพลงสาวท่ายาง คือ คุณพนมไพร ลูกเพชร ว่าเห็นมีแต่เพลงสาวอื่นๆ มาหลายสาวแล้ว ไม่เห็นมีเพลงที่เกี่ยวกับสาวท่ายางเลย คุณพนมไพรจึงแต่งเพลง สาวท่ายาง ขึ้นมาตามคำแนะนำและเรียกร้องของแฟนเพลงท่านดังกล่าวและให้คุณละอองดาวเป็นผู้ร้องบันทึกเสียง ประกอบกับตอนนั้น เพื่อนคุณพนมไพรท่านหนึ่งกำลังหลงสาวที่ อ.ท่ายางอยู่ด้วย และคุณพนมไพรเองก็มาแต่งเพลงแก้ในเพลงไม่ลืมท่ายาง และบันทึกเสียงเพลงนี้เอง

ความบันเทิงของคนท่ายางในยุคนี้ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเสียเงินหรือเสียก็เสียไม่มาก เช่น วิกหรือโรงภาพยนตร์เกษมสุข ที่นัดบน และเฉลิมชาติหรือวิกตาชาติที่ถนนใหญ่ ค่าดูหนังแต่ละเรื่องเด็ก 1 บาท ผู้ใหญ่ 2 บาท เด็ก ๆ ที่ไม่มีเงินซื้อตั๋วดูหนังแต่อยากดู ก็จะไปคอยยืนอยู่ที่ปากประตูแล้วรอให้ผู้ใหญ่พาเข้าไปในลักษณะการแถม และในแต่ละเทศกาลก็จะมีหนังกลางแปลง และงิ้วเล่นที่หน้าศาลเจ้าพ่อและศาลเจ้าแม่อยู่เป็นประจำ ซึ่งจะมีคนไปเที่ยวดูจำนวนมาก ร้านค้าร้านขายที่ไปตั้งก็จะขายของได้ดี ส่วนกลางวันสำหรับความบันเทิงอย่างอื่นของเด็ก ก็จะมีการเล่นน้ำในแม่น้ำ การเล่นหมากเก็บ หมากเม็ดลอ กระเท็กจับ (กระต่ายขาเดียว) การไปเล่นบันไดลื่นและชิงช้าที่หน้าอำเภอเก่า และในวันนัดก็มาดูคนขายยาเล่นกลและโชว์งูเห่า(จะ)กัดกับพังพอนที่นัดล่าง

ประวัติท่ายาง ตลาดท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
5 ก.พ.25 จัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจท่ายาง จำกัด โดยผู้นำเครดิตยูเนี่ยนได้แก่ อาจารย์ถนิม นิลกลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ผ.ศ.สุวิทย์ เปียผ่อง คณะบดีคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยครูเพชรบุรี อาจารย์ ชำนาญ อิ่มสะอาด อาจารย์วิทยาลัยครูเพชรบุรี และผู้ร่วมอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีกจำนวนหนึ่ง จุดมุ่งหมายของคณะผู้ก่อตั้งเหล่านี้ต้องการนำเสนอองค์กรการเงินที่สมาชิกเป็นเจ้าของเป็นผู้บริการจัดการด้วยพวกเขาเอง จากการศึกษาหลักการของเครดิตยูเนี่ยนของคณะผู้ก่อตั้งและสภาพเศรษฐกิจสังคมของคนท่ายางในขณะนั้น จึงได้ก่อให้เกิดกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใหม่ในชุมชนท่ายาง ใช้ชื่อว่า “รวมน้ำใจท่ายาง” และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องสมบรูณ์ใน 1 มี.ค.28 ใช้ชื่อว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจท่ายาง จำกัด

ประวัติท่ายาง10

ประวัติท่ายาง ตลาดท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
ในช่วงปี 2510 การสูบน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี มาบรรจุปี๊บใส่รถรุนขายของบ้านโกจู๋ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อยังเป็นกิจการที่พอทำเงินได้แต่หลังจากความเจริญด้านต่าง ๆ และความสะดวกสบายจากการใช้ระบบน้ำประปาเข้ามาแทนที่ในการใช้น้ำอุปโภค บริโภค แม่น้ำเพชรบุรีของคนท่ายางจึงด้อยค่าคง และเศรษฐกิจที่เติบโตมากขึ้น ประกอบกับเส้นทางถนนที่กว้างขวางและรวดเร็วในการเดินทางได้มาแทนที่เส้นทางสัญจรและการค้าของแม่น้ำเพชรบุรี ทำให้บริเวณท่าน้ำของท่ายางที่เคยคึกคักกลับกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมและที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล ซึ่งไม่ค่อยมีใครมาเหลียวแลตั้งแต่ปี 2520
ประวัติท่ายางสะพาน ตลาดท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
พ.ศ.2511 ท่ายางเริ่มมีโทรทัศน์ขาวดำ โดยบ้านแรก ๆ ของท่ายางที่มีโทรทัศน์ ได้แก่ บ้านเจ๊นที และเจ๊แหม่ม ซอย 2 บ้านเจ๊น้อยบริเวณสุดซอย 2 และบ้านหมอแขกเยื้องศาลเจ้าพ่อ สถานีโทรทัศน์ยุคนั้นมี 2 ช่อง คือ ช่อง 4 และ ช่อง 7 (ช่อง 9 และ ช่อง 5 ปัจจุบัน) โดยมีหนังชุดที่เด็ก ๆ ชอบดู มักเป็นหนังญี่ปุ่นเสียส่วนใหญ่ เช่น เจ้าหนูไดโนเสาร์ ยูโดสายดำ และหน้ากากเสือ รถที่ใช้กันทั่วไปเป็นรถจักรยาน สำหรับรถยนต์ส่วนตัวของคนท่ายางที่เคยมี 2 คันเป็นยี่ห้อ แลนด์ โรเวอร์ ของ โกพล และโกพิน เริ่มมีรถปิคอัพและรถเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์มากขึ้น ราคาอาหารในขณะนั้น ข้าวแช่ถ้วยละ 1 สลึง กล้วยทอดห้าชิ้นสลึง โอเลี้ยงถ้วยละ 3 สลึง น้ำอัดลมขวดละ 1 บาท ก๋วยเตี๋ยวทั่วไปชามละ 6 สลึง ปาท่องโก๋คู่ละ 1 สลึง เด็กนักเรียนมักได้เงินไปโรงเรียนคนละ 2 สลึงต่อวัน และเป็นปีที่โรงเรียนเริ่มเปลี่ยนจากการใช้กระดานชนวนมาเป็นสมุด ครูประจำโรงเรียนท่ายางประชาสรรค์ในห้วงเวลานั้นที่สำคัญ ได้แก่ ครูพาณี ยี่สาร ครูสุภางค์ คชานันท์ ครูมานิตย์ ศรีสุวรรณ ครูบุญส่ง เชยชุ่ม ครูบุญยิ่ง โหหุตะ และครูผล ภานุมาต