ภาพเก่าท่ายาง

ท่ายางเป็นชุมชนที่มีประวัติมาอันยาวนาน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี มีแม่น้ำเพชรไหลผ่าน ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การตั้งชุมชน อาชีพของคนส่วนใหญ่ที่นี่ทำการเกษตร ที่ผ่านมาในครั้งอดีตเกิดเรื่องทั้งดีและร้าย คนเก่าคนแก่รุ่นเก่าก่อนถ่ายทอดให้ฟังโดยการเล่าให้ลูกหลานฟังสืบทอดกันมา บางเรื่องราวก็ตายไปพร้อมกับผู้เล่า เนื่องจากไม่ได้มีการจดบันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราว
ภาพเก่าท่ายาง เพชรบุรี(ก่อนท่าน้ำข้ามภพ) อ่านเพิ่มเติม

Advertisements