ประวัติท่ายาง15

ล่องเรือที่ท่าน้ำข้ามภพ ท่ายาง ท่องเที่ยวแม่น้ำเพชร บรรยากาศธรรมชาติ
มี.ค.-พ.ค.54 คณะกรรมการชุมชนย่อยศาลเจ้าท่ายาง เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง สถานีตำรวจภูธรท่ายาง พ่อค้าประชาชนชาวท่ายาง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และชาวยางหย่อง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี คุณบุญสม ยี่สาร นายรัตน รัตนหานนท์ ได้ให้กำลังใจ คำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณเครื่องจักร เครื่องมือและลงแรงในการเตรียมการจัดงาน “ท่าย์น้ำข้ามภพ” อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ประวัติท่ายาง14

ประวัติท่ายาง ท่าน้ำข้ามภพตลาดริมแม่น้ำเพชร
16 เม.ย.54 คณะทำงานก่อพระเจดีย์ทรายประเพณีร้อยปี ชุมชนศาลเจ้าท่ายาง ประจำปี 2554 โดยการนำของ พ.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ กำนันปรีชา ผ่องใส นายประกิจ สุดเดือน คณะกรรมการชุมชนย่อยศาลเจ้าท่ายางและการสนับสนุนจากนายธานี ยี่สาร ร้านวิจิตร พ่อค้าประชาชนชาวท่ายาง เทศบาลตำบลท่ายาง และอำเภอท่ายาง จัดงานก่อพระเจดีย์ทรายประเพณีร้อยปี ชุมชนศาลเจ้า อ่านเพิ่มเติม

ประวัติท่ายาง13

ประวัติท่ายาง ท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
ปี พ.ศ.2552 มีการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ใหม่ และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคือ นายปรีชา ผ่องใส ซึ่งต่อมาได้รับเลือกให้เป็นกำนันท่ายาง ได้รวบรวมประชาชนในตำบลท่ายางพัฒนาพื้นที่ที่กำนันจุกได้เริ่ม อ่านเพิ่มเติม

ประวัติท่ายาง12

ประวัติท่ายาง ท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
1 ม.ค.2531 ตำบลแก่งกระจาน ได้แยกออกจากอำเภอท่ายาง โดยได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ประกอบด้วย พื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง และตำบลวังจันทร์ ต่อมามีการจัดตั้งตำบลในเขตกิ่งอำเภอแก่งกระจานเพิ่มขึ้นอีก 3 ตำบล

22 มี.ค.35 นายธานี ยี่สาร พรรคสามัคคีธรรม ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณปี พ.ศ.2540 หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารพาณิชย์บริเวณนัดบน ซึ่งไม่มีน้ำและรถดับเพลิงเพียงพอจึงทำให้สกัดการลุกไหม้ของไฟได้ไม่ดีพอ ร้านขนมหวานแม่บุญล้นถูกไฟไหม้หมด จึงได้ย้ายจากร้านที่ถูกไฟไหม้ไปตั้งใหม่ที่บริเวณริมคลองชลประทานสาย 3 ผลจากไฟไหม้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คิดแก้ไขโดยได้ทำทางลงแม่น้ำเพชรบุรีและลานคอนกรีตบริเวณสุดซอย 1 เดิมหรือซอยเทศบาล 10 ซึ่งเป็นท่าน้ำเดิมและประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าวมอบสิทธิ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ใช้เป็นเส้นทางให้รถดับเพลิงสำหรับวิ่งลงเติมน้ำและไปขึ้นที่ซอย 2 หรือซอยเทศบาล 10 ได้สะดวก ในกรณีที่อาจเกิดไฟไหม้ท่ายางในอนาคตอีก
ประวัติท่ายาง ท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
25 พ.ค.42 สุขาภิบาลท่ายาง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่ายาง

ประมาณปี พ.ศ.2551 กำนันจุกและนายสถาพร(แดง) ถัมภ์บรรณฑุ สารวัตรกำนัน ได้รวบรวมกำลังคนและได้รับงบประมาณบางส่วน ทำการพัฒนาพื้นที่บริเวณใกล้เคียงลานคอนกรีตซึ่งเป็นแหล่งเสื่อมโทรมด้วยการทำที่พักน้ำเสีย และนำต้นไม้ยืนต้นมาปลูก โดยมีนางสาวบุญธรรม เกิดจิตต์ ช่วยดูแลตกแต่ง รดน้ำ และปลูกต้นไม้ อยู่เป็นประจำ

ประวัติท่ายาง11

ประวัติท่ายาง ท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
พ.ศ.2513 วงดนตรีศิษย์สุรพลมาเปิดทำการแสดงที่ อ.ท่ายาง มีแฟนเพลงผู้หญิงท่านหนึ่งมาปรารภกับผู้แต่งเพลงสาวท่ายาง คือ คุณพนมไพร ลูกเพชร ว่าเห็นมีแต่เพลงสาวอื่นๆ มาหลายสาวแล้ว ไม่เห็นมีเพลงที่เกี่ยวกับสาวท่ายางเลย คุณพนมไพรจึงแต่งเพลง สาวท่ายาง ขึ้นมาตามคำแนะนำและเรียกร้องของแฟนเพลงท่านดังกล่าวและให้คุณละอองดาวเป็นผู้ร้องบันทึกเสียง ประกอบกับตอนนั้น เพื่อนคุณพนมไพรท่านหนึ่งกำลังหลงสาวที่ อ.ท่ายางอยู่ด้วย และคุณพนมไพรเองก็มาแต่งเพลงแก้ในเพลงไม่ลืมท่ายาง และบันทึกเสียงเพลงนี้เอง

ความบันเทิงของคนท่ายางในยุคนี้ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเสียเงินหรือเสียก็เสียไม่มาก เช่น วิกหรือโรงภาพยนตร์เกษมสุข ที่นัดบน และเฉลิมชาติหรือวิกตาชาติที่ถนนใหญ่ ค่าดูหนังแต่ละเรื่องเด็ก 1 บาท ผู้ใหญ่ 2 บาท เด็ก ๆ ที่ไม่มีเงินซื้อตั๋วดูหนังแต่อยากดู ก็จะไปคอยยืนอยู่ที่ปากประตูแล้วรอให้ผู้ใหญ่พาเข้าไปในลักษณะการแถม และในแต่ละเทศกาลก็จะมีหนังกลางแปลง และงิ้วเล่นที่หน้าศาลเจ้าพ่อและศาลเจ้าแม่อยู่เป็นประจำ ซึ่งจะมีคนไปเที่ยวดูจำนวนมาก ร้านค้าร้านขายที่ไปตั้งก็จะขายของได้ดี ส่วนกลางวันสำหรับความบันเทิงอย่างอื่นของเด็ก ก็จะมีการเล่นน้ำในแม่น้ำ การเล่นหมากเก็บ หมากเม็ดลอ กระเท็กจับ (กระต่ายขาเดียว) การไปเล่นบันไดลื่นและชิงช้าที่หน้าอำเภอเก่า และในวันนัดก็มาดูคนขายยาเล่นกลและโชว์งูเห่า(จะ)กัดกับพังพอนที่นัดล่าง

ประวัติท่ายาง ตลาดท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
5 ก.พ.25 จัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจท่ายาง จำกัด โดยผู้นำเครดิตยูเนี่ยนได้แก่ อาจารย์ถนิม นิลกลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ผ.ศ.สุวิทย์ เปียผ่อง คณะบดีคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยครูเพชรบุรี อาจารย์ ชำนาญ อิ่มสะอาด อาจารย์วิทยาลัยครูเพชรบุรี และผู้ร่วมอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีกจำนวนหนึ่ง จุดมุ่งหมายของคณะผู้ก่อตั้งเหล่านี้ต้องการนำเสนอองค์กรการเงินที่สมาชิกเป็นเจ้าของเป็นผู้บริการจัดการด้วยพวกเขาเอง จากการศึกษาหลักการของเครดิตยูเนี่ยนของคณะผู้ก่อตั้งและสภาพเศรษฐกิจสังคมของคนท่ายางในขณะนั้น จึงได้ก่อให้เกิดกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใหม่ในชุมชนท่ายาง ใช้ชื่อว่า “รวมน้ำใจท่ายาง” และได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องสมบรูณ์ใน 1 มี.ค.28 ใช้ชื่อว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจท่ายาง จำกัด

ประวัติท่ายาง10

ประวัติท่ายาง ตลาดท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
ในช่วงปี 2510 การสูบน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี มาบรรจุปี๊บใส่รถรุนขายของบ้านโกจู๋ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อยังเป็นกิจการที่พอทำเงินได้แต่หลังจากความเจริญด้านต่าง ๆ และความสะดวกสบายจากการใช้ระบบน้ำประปาเข้ามาแทนที่ในการใช้น้ำอุปโภค บริโภค แม่น้ำเพชรบุรีของคนท่ายางจึงด้อยค่าคง และเศรษฐกิจที่เติบโตมากขึ้น ประกอบกับเส้นทางถนนที่กว้างขวางและรวดเร็วในการเดินทางได้มาแทนที่เส้นทางสัญจรและการค้าของแม่น้ำเพชรบุรี ทำให้บริเวณท่าน้ำของท่ายางที่เคยคึกคักกลับกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมและที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล ซึ่งไม่ค่อยมีใครมาเหลียวแลตั้งแต่ปี 2520
ประวัติท่ายางสะพาน ตลาดท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
พ.ศ.2511 ท่ายางเริ่มมีโทรทัศน์ขาวดำ โดยบ้านแรก ๆ ของท่ายางที่มีโทรทัศน์ ได้แก่ บ้านเจ๊นที และเจ๊แหม่ม ซอย 2 บ้านเจ๊น้อยบริเวณสุดซอย 2 และบ้านหมอแขกเยื้องศาลเจ้าพ่อ สถานีโทรทัศน์ยุคนั้นมี 2 ช่อง คือ ช่อง 4 และ ช่อง 7 (ช่อง 9 และ ช่อง 5 ปัจจุบัน) โดยมีหนังชุดที่เด็ก ๆ ชอบดู มักเป็นหนังญี่ปุ่นเสียส่วนใหญ่ เช่น เจ้าหนูไดโนเสาร์ ยูโดสายดำ และหน้ากากเสือ รถที่ใช้กันทั่วไปเป็นรถจักรยาน สำหรับรถยนต์ส่วนตัวของคนท่ายางที่เคยมี 2 คันเป็นยี่ห้อ แลนด์ โรเวอร์ ของ โกพล และโกพิน เริ่มมีรถปิคอัพและรถเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์มากขึ้น ราคาอาหารในขณะนั้น ข้าวแช่ถ้วยละ 1 สลึง กล้วยทอดห้าชิ้นสลึง โอเลี้ยงถ้วยละ 3 สลึง น้ำอัดลมขวดละ 1 บาท ก๋วยเตี๋ยวทั่วไปชามละ 6 สลึง ปาท่องโก๋คู่ละ 1 สลึง เด็กนักเรียนมักได้เงินไปโรงเรียนคนละ 2 สลึงต่อวัน และเป็นปีที่โรงเรียนเริ่มเปลี่ยนจากการใช้กระดานชนวนมาเป็นสมุด ครูประจำโรงเรียนท่ายางประชาสรรค์ในห้วงเวลานั้นที่สำคัญ ได้แก่ ครูพาณี ยี่สาร ครูสุภางค์ คชานันท์ ครูมานิตย์ ศรีสุวรรณ ครูบุญส่ง เชยชุ่ม ครูบุญยิ่ง โหหุตะ และครูผล ภานุมาต

ประวัติท่ายาง9

ประวัติท่ายาง ตลาดท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
พ.ศ.2501 นางสาวเฉลียวแต่งงานกับนายสาลี่ รังษีภาณุรัตน์ เกิดเมื่อ 10 ต.ค.2470 เป็นบุตรคนโตของนายคุ้ย และนางเหมือน แซ่ปึง บ้านเดิมอยู่บ้านสระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี หลังจากแต่งงานแล้วทั้งคู่ได้ลงหลักปักฐานที่ท่ายาง และมีบุตร ธิดา 4 คน ได้แก่ น.ส.วัชรินทร์ พ.อ.เบญจพล นางเนาวรัตน์ และ น.อ.พิสิฐ ครอบครัวได้ประกอบอาชีพหลายอย่างที่สุจริต เช่น การทำไร่ที่หนองชุมแสง ขายของเร่ตามงานหน้าเขาและตลาดนัดทั่วไป ค้าข้าวเปลือก รวมทั้งขยายกิจการค้าที่อยู่ที่บ้าน และด้วยความมานะบากบั่น หนักเอาเบาสู้และเป็นกันเองกับทุกคน ประกอบกับชอบช่วยเหลือเจือจุน ทำบุญ และทำงานอยู่เบื้องหลังของสังคม จึงทำให้นายสาลี่และนางเฉลียวมีฐานะมั่นคงและเป็นที่รู้จักมักคุ้นต่อคนทั่วไปในอำเภอ

4 มิ.ย. 2502 โรงเรียนท่ายางวิทยา ได้รับอนุมัติให้ทำการสอนระดับชั้น ม.ศ.1 (ม.4 ปัจจุบัน) โดยโรงเรียนตั้งอยู่ที่ดินสาธารณะทางด้านทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอท่ายาง มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน มีนักเรียน 23 คน ครู 2 คน มีนักการภารโรง 1 คน นายวีระ สร้อยระย้า เป็นครูใหญ่
ประวัติท่ายาง ตลาดท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
23 ส.ค.2509 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ท่ายาง จำกัดสินใช้ ประเภทสหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรม” และได้เริ่มดำเนินงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2509 ต่อมาได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “ สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512 ต่อมารัฐบาล ได้มีนโยบายควบ “สหกรณ์ที่ดินบ้านหนองเตียน จำกัด“ รวมกับ “สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด” เข้าเป็นสหกรณ์เดียวกัน ประเภท สหกรณ์การเกษตร และใช้ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2517