เขื่อนเพชร เขื่อนดินแห่งท่ายาง

เขื่อนเพชรบุรี ท่ายาง เพชรบุรี เขื่อนดิน กั้นลำน้ำเพชรบุรี
 เขื่อนเพชร เป็นเขื่อนดินขนาดกลางอยู่ ท่ายาง เพชรบุรี กั้นสายน้ำเพชร เพื่อช่วยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาอุทกภัย สร้างเมื่อหลายสิบปีก่อนตั้งแต่บริเวณนั้นยังเป็นป่ารกทึบยากต่อการเข้าถึงเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและอันตรายมากมาย ก่อนการสร้างเขื่อนต้องมีการสำรวจก่อน คณะสำรวจต้องเสี่ยงภัยและเสียชีวิตไปหลายคนกว่าจะได้เป็นเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมา อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ท่าน้ำบ่อตะกั่ว

ท่าน้ำบ่อตะกั่ว ท่ายาง เพชรบุรี ริมแม่น้ำเพชรบุรี

ท่าน้ำบ่อตะกั่ว ท่ายาง เพชรบุรี ริมแม่น้ำเพชรบุรี

ท่าน้ำบ่อตะกั่ว ท่ายาง เพชรบุรี ริมแม่น้ำเพชรบุรี

ท่าน้ำบ่อตะกั่ว ท่ายาง เพชรบุรี ริมแม่น้ำเพชรบุรี

แม่น้ำเพชรบุรีสายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งมีเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่เป็นปราการกั้นด่านแรก เป็นแม่น้ำที่แปลกโดยไหลจากใต้ขึ้นเหนือ ไหลผ่านชุมชนน้อยใหญ่ หล่อเลี้ยงชีวิตน้อยใหญ่มาตั้งแต่สมัยบรรพกาล ก่อเกิดประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับสายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้มากมาย อ่านเพิ่มเติม