เกี่ยวกับเรา

แม่น้ำเพชรบุรี แก่งกระจาน ท่าน้ำข้ามภพหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้าง ว่าแม่น้ำเพชรเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญๆ เช่นพิธีราชาภิเษกเป็นต้น เป็นเพราะว่ามีความเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลผ่านแก่งกระจาน โดยเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไหนจากใต้ขึ้นเหนือ

     หลายปีต่อมาแม่น้ำเพชรที่เคนมีประวัติอันยาวนานเริ่มถูกทำลายเนื่องจากการทิ้งขยะ และการดูดทรายทำให้แม่น้ำเปลี่ยนทิศทางบางช่วงตื้นเขินมาก

     ประชาชนชาวเพชรบุรีได้รวมตัวกันเพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายปีคือกุล่มรักษ์แม่น้ำเพชร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังรู้สึกรักแม่น้ำที่มีประวัติอันยาวนานสายนี้ เราจึงได้ร่วมกันพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อจัดแสดงและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้และร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำเพชรอันศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

1.     ท่าย์น้ำข้ามภพ “ตลาดริมน้ำแห่งความภาคภูมิใจของคนเพชร”

2. ท่าย์น้ำข้ามภพ เป็นสถานที่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำริมแม่น้ำเพชรบุรีในพื้นที่ของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประชาชนของตำบลท่ายางและตำบลยางหย่องได้เสียสละ ร่วมมือกันสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นตลาดริมน้ำ โดยมีลักษณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ  และสถานที่พักผ่อนเพื่อการสันทนาการที่เหมาะทั้งครอบครัวและหนุ่มสาว
3.   ความหมายของคำประกอบ ท่าย์ หมายถึงท่ายาง น้ำหมายถึงแม่น้ำเพชรบุรี ท่าย์น้ำจึงหมายถึงสถานที่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีของอำเภอท่ายาง  ข้ามภพ หมายถึง จุดพบบรรจบกันอย่างลงตัวของความต่างทั้งในแง่มิติของเวลา สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงความคิดความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน
4. วิสัยทัศน์ : ท่าย์น้ำข้ามภพ เป็นตลาดริมแม่น้ำเพชรบุรีสำหรับหนุ่มสาวและครอบครัว แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติที่สร้างสรรค์และพัฒนาโดยประชาชนอย่างยั่งยืน
5.  ความเป็นมาก่อนการเป็นตลาดริมน้ำ
5.1 ในอดีตนับร้อยปี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งชุมชนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองและความเจริญ ควบคู่กับความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญของประเทศ  ไม่ว่าในแง่การใช้บริโภค การทำการเกษตร เส้นทางคมนาคม หรือการค้าขาย แต่หลังจากมีการพัฒนาและจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบประปาเจริญขึ้น และเส้นคมนาคมทางบกมาแทนที่เส้นทางสัญจรและการค้าทางน้ำ  แม่น้ำเพชรบุรีจึงด้อยคุณค่าลง และท่าน้ำของท่ายางที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายได้กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมและที่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลนานนับสิบปี
5.2 พ.ศ.             2551 – 2554       ประชาชนของตำบลท่ายางและตำบลยางหย่อง ได้เล็งเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ เศรษฐกิจของอำเภอท่ายางและแม่น้ำเพชรบุรี และเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งนั้นให้กลับมารุ่งเรืองได้ จึงได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำเพชรบุรีที่ไหลผ่านตลาดท่ายางให้มีความใสสะอาดสวยงาม เมื่อพัฒนาขั้นต้นแล้วได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานก่อพระเจดีย์ทรายประเพณีร้อยปีของชุมชน ซึ่งประสพความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้นำชุมชนจึงมีความเห็นร่วมว่าควรจะพัฒนาสถานที่แห่งนี้แบบยั่งยืน  ด้วยการจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างโดยประชาชน และเลี้ยงตัวเองได้  จึงกำหนดรูปแบบเป็นตลาดริมน้ำ ตั้งชื่อว่า ท่าย์น้ำข้ามภพ ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยนายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งผลการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s