ประวัติท่ายาง8

ประวัติท่ายาง ตลาดท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
พื้นท้องน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีจะเป็นหาดทรายที่สะสมกันมานับล้านปี ปัจจุบันหาดทรายในช่วงตั้งแต่เขื่อนเพชรลงมาได้หายไปเป็นส่วนมาก เนื่องจากเมื่อประมาณปี พ.ศ.2535 ได้มีโครงการขุดลอกแม่น้ำ เรือที่มาขุดลอกได้นำทรายจากท้องน้ำไปเกือบทั้งหมด จึงทำให้ปัจจุบันท้องแม่น้ำเป็นโคลนเลนเสียส่วนใหญ่ และหลังจากที่มีการขุดคลองชลประทานครบตามโครงการ การบริหารน้ำของแม่น้ำเพชรช่วงหลังเขื่อนเพชรมุ่งหมายการใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการผันน้ำไปใช้ในการทำการเกษตรของประชาชน และส่งน้ำไปให้อำเภอทางด้านใต้ที่ไม่มีแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำให้แม่น้ำเพชรบุรีที่เคยอุดมสมบูรณ์และมีน้ำจำนวนมากต้องแห้งเหือดลงประมาณปีละกว่า 10 เดือน

30 พ.ค.2499 ตำบลท่ายางได้รับการตั้งเป็นสุขาภิบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประวัติท่ายาง ตลาดท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
2 พ.ค. 2501 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) ก่อตั้งโดยรัฐร่วมกับชุมชนชาวท่ายาง เปิดสอนครั้งแรก มีนักเรียน 460 คน ครู 9 คน มี น.ส.พาณี ยี่สาร เป็นครูใหญ่ ตั้งอยู่ ม. 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี การจัดการศึกษาตามระบบของกระทรวงศึกษาธิการ จนถึง พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนสังกัดไปอยู่ อบจ.เพชรบุรี จนถึง พ.ศ. 2520 ได้ยุบโรงเรียนท่ายางซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมตอนต้นที่อยู่ในบริเวณเดียวกันมารวมกันใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)” ในปีพ.ศ.2523โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.) เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2545 เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำร่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดการศึกษาได้พัฒนามาเป็นลำดับ พ.ศ.2547โอนการจัดการศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s